שערים

במסגרת עבודתי כמסגר אני ואנשי מקצוע רבים בתחום נהנים לעבוד עם מספר חומרי גלם מגוונים שחלקם מהווים את היסוד והבסיס לחומרים המגיעים מן הטבע. עבור כלמסגר העבודה עם החומרים מחייבת הכרות עם מאפיינם, יכולתם, עמידותם והכרת שאר יכולות החומר אשר יובילו אותי לבחור בחומר זה כחומר הנכון יותר לעבודה. 

במסגרת ניסיוני כמסגר לאורך השנים חלק נרחב מהעבודות והפרויקטים בהם עסקתי כללו כמובן את העובדה עם מתכת. שימוש במתכת מברזל נחשב כשימוש רחב בתעשייה. הברזל מהווה כ-32% מיסודו הכימי של כדור הארץ כש-95% מסוגי המתכת המופקים בעולם היא מברזל. מתכת הברזל נחשבת באופן טבעי לנפוצה ביותר לשימוש ואנו במסגרייה נהנים גם כן משימוש רחב של מתכת ברזל, בין היתר עבור בניית מעקים, סורגים, שערים חשמליים ועוד. 

השימוש הנרחב של מתכת ברזל במסגרייה של מוטי לוי מועדף וזאת למות עמידתו הרבה וביחס לכך שמחירו נחשב לנמוך יותר לעומת חומרים אחרים. 
היכולת בישראל וכן במדינות אחרות בעולם בשימוש נבון ורחב במתכת ברזל נעוץ בעובדה שהשימוש בחומר נעשה לא פעם לאחר מחזורו. כל מסגר רואה חשיבות עצומה להיות חלק ממפעל המחזור ורבים הם מאנשי המקצוע הרואים ופועלים על מנת לתרום למחזור של מתכת ברזל. 
כמו במחזור של חומרים רבים אחרים גם לשימוש ולמחזור של מתכות שונות וביניהן מתכת ברזל מספר יתרונות. 

אני כמסגר זה שנים, אשר בא במגע עם חומרים רבים שמקורם בטבע, יודע להוקיר תודה על אותם חומרים ומכיר בעוצמה הרבה שיש למחזור חומרים וביניהם מתכת ברזל, בתרומה העצומה בחיסכון של משאבי הטבע. כבר היום ניתן להצביע על התכלות הולכת וגוברת של מכרות הברזל ברחבי העולם כשהצפי הוא למחסור של ברזל בעתיד הקרוב. טון של פלדה ממוחזרת שווה ערך לכדי 1,140 ק"ג של עופרת ברזל, 450 ק"ג של פחם ו-50 ק"ג של אבן גיר. בישראל עצמה החשיבות למחזור של מתכת ברזל אף חשוב יותר וזאת למול העובדה שבישראל לא קיימים משאבי מתכת ברזל.

 יתרון נוסף במחזור של מתכת ברזל נוגע לחיסכון הרב באנרגיה. הפקה של טון פלדה מעופרת ברזל דורשת אנרגיה שהיא פי 4 יותר מאשר ייצור של פלדה ממוחזרת. עם השנים ניתן אף להצביע על ירידה דרמטית בצריכת האנרגיה עצמה בעת מחזור הפלדה, כך שניתן להצביע גם על חיסכון בהפקה של מתכת ברזל חדשה ואף שיפור לאורך שנים בצמצום האנרגיה עצמה בעת הפקה של מתכת ברזל ממוחזרת. 

יתרון בולט נוסף הנוגע למחזור של מתכת ברזל בתעשייה הואבתרומתו הנרחבת להפחתה של כמות הפסולת המצוקה. ביטוי לכך ניתן לראות בתעשיית ההתכה אשר משתמשת בכל המתכת הקיימת וכמעט ולא מייצרת פסולת נוספת שיש ויכולה לפגוע במשאבי טבע אחרים כמו גם בבני אדם. 

שערים
שערים